आइतबारको खाना बाबुनानीलाई फ्रिLifestyle

आइतबार फ्रि हुनुहुन्छ र आफ्ना छोरा छोरीसग कतै बाहिर डिनर गर्न जाने प्लानमा हुनुहुन्छ ?  

यदि हुनुहुन्छ भने यो तपाईका लागि शुभसमाचार हुन सक्छ । बिग हर्न स्टिक हाउसले हरेक आइतबार बाबुआमा सगै डिनर गर्न आउने केटाकेटीलाई फ्रि डिनर र डेर्जट दिदै आएको छ ।

रेस्टुराँ जानु अघि फोन गरि टेबल बुक गर्न भने नभुल्नु होला ।  

Search