केटु फ्रिसोरमा बिद्यार्थीलाई छुटMarket

स्टाइलिश कपाल कटाउने सोच्दै हुनु हुनुहुन्छ भने तोयेनगाता स्थित केटु फ्रिसोर एउटा उत्तम विकल्प हुन सक्छ । केटु फ्रिसोरले बिद्यार्थीलाई जम्मा १५० क्रोनर मा कपाल काटिदिने व्यवस्था गरेको छ । 

Search